Deklaracja co to znaczy.
Definicja Deklaracja w polityce. Jak wygląda Dla oznaczenia rodzaju traktatu, na którego podstawie.

Czy przydatne?

Definicja Deklaracja

Co oznacza Ustalenie "deklaracja" stosowane jest w kilku znaczeniach. Dla oznaczenia rodzaju traktatu, na którego podstawie strony zobowiązują się do określonego postępowania, zaciągają konkretne zobowiązania międzynarodowe; dla oznaczenia jednostronnego aktu rodzącego konsekwencje prawne dla innych krajów, na przykład deklaracja w kwestii przystąpienia do wojny, deklaracja w kwestii neutralności w określonej wojnie, ogłoszenia blokady i tym podobne; dla oznaczenia oświadczenia wyjaśniającego urbi et orbi stanowisko jednego państwa albo więcej w określonej sprawie albo wyrażającego stanowisko, poglądy i ocenę sytuacji międzynarodowej, stanu stosunków dwustronnych i tym podobne Niekiedy deklaracje te noszą również nazwę oświadczeń i komunikatów. Tak na przykład odpowiednie deklaracje ogłaszane są nieraz na zakończenie oficjalnych wizyt najwyższych przedstawicieli krajów. Czasami bywają podpisywane poprzez głowę państwa i szefów rządów, chociaż z formalnego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie mają obligatoryjnego charakteru, z kolei na pewno zobowiązują państwa w sensie moralno-politycznym. Deklaracje tego rodzaju nie są redagowane w formie umów międzynarodowych

Czym jest Deklaracja znaczenie w Słownik D .