Zarządzanie kryzysowe co to znaczy.
Definicja Zarządzanie kryzysowe w polityce. Jak wygląda organizacyjne obejmujące: zarządzanie.

Czy przydatne?

Definicja Zarządzanie kryzysowe

Co oznacza Kierowanie kryzysowe - specjalne przedsięwzięcie organizacyjne obejmujące: zarządzanie, administrowanie i sprawowanie zarządu społeczeństwem albo jego częścią w wypadku kryzysowej. Występuje w trakcie klęsk żywiołowych, katastrof przemysłowych i technicznych (w okresie pokoju) albo w trakcie zagrożenia wojennego i wojny. Podejmowane i użytkowane jest w razie wszystkich wyżej wymienionych rodzajów zagrożeń. W dotychczasowej praktyce wyodrębnione są - na wszystkich poziomach kierowania kryzysowego - następujące etapy: zapobieganie, powiązane z działaniami eliminującymi, redukującymi albo ograniczającymi konsekwencje ewentualnych zagrożeń; przygotowanie, powiązane z wcześniejszym planowaniem przedsięwzięć w razie zaistnienia zagrożenia albo katastrofy i zwiększenie zasobów sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowej; reagowanie, którego celem jest niesienie bezpośrednio pomocy poszkodowanym i ograniczanie strat i zniszczeń; odbudowa jako rodzaj przedsięwzięć materialnych i moralnych, zmierzających do przywrócenia (przynajmniej) stanu poprzedniego

Czym jest Zarządzanie kryzysowe znaczenie w Słownik Z .