Nacjonalizacja co to znaczy.
Definicja Nacjonalizacja w polityce. Jak wygląda ustawodawczym pewnej kategorii dóbr i praw.

Czy przydatne?

Definicja Nacjonalizacja

Co oznacza Nacjonalizacja to przeniesienie na kraj w trybie ustawodawczym pewnej kategorii dóbr i praw prywatnych w celu ich eksploatacji, kontroli albo zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia. Prawo międzynarodowe generalnie uznaje suwerenne prawo każdego państwa cło przeprowadzenia nacjonalizacji. Specjalnym problemem jest jednak nacjonalizacja dóbr i praw prywatnych przedsiębiorstw i osób zagranicznych, które znajdują się na obszarze państwa dokonującego nacjonalizacji. Tak także działo się regularnie w Ameryce Łacińskiej gdzie nacjonalizacja obejmowała sporo spółek amerykańskich. Nacjonalizacja Kanału Sueskiego poprzez Egipt w 1956 spowodowała zbrojną reakcję Francji, Ogromnej Brytanii i Izraela. Problemu nacjonalizacji nic powiodło się rozwiązać na forum ONZ mimo przyjętej w 1958 uchwały Zebrania Ogólnego Narodów Zjednoczonych o nie każdego narodu do dysponowania swobodnie o swych bogactwach naturalnych

Czym jest Nacjonalizacja znaczenie w Słownik N .