Umowa co to znaczy.
Co to jest Umowa. Czym jest: przynajmniej dwóch zgodnych oświadczeń woli, zmierzających do.

Czy przydatne?

Co to jest Umowa

Definicja z ang. Agreement, z niem. Vereinbarung.

Słownik UMOWA: Umowa to jest czynność prawna polegająca na złożeniu przynajmniej dwóch zgodnych oświadczeń woli, zmierzających do stworzenia, ustania albo zmiany relacji prawnego.
Umowa to jest pisemne albo ustne porozumienie między 2 albo więcej stron.
Typy umów:
jednostronnie zobowiązująca, dwustronnie zobowiązaujące, wzajemnie zobowiązujące
odpłatne, nieodpłatne
konsensualne
realne
przyczynowe (kauzalne), oderwane (abstrakcyjne)
zobowiązaujące, rozporządzające, zobowiązaująco-rozporządzające
Umowy występujące w kodeksie cywilnym:
umowa zlecenia
umowa o dzieło
umowa leasingu
umowa najmu
umowa użyczenia
umowa firmy

Czym jest Umowa znaczenie w Słownik U .