Operacje bankowe co to znaczy.
Co to jest Operacje bankowe. Czym jest: to są produkty i usługi oferowane poprzez banki Banki.

Czy przydatne?

Co to jest Operacje bankowe

Definicja z ang. Banking, z niem. Bankwesen.

Słownik OPERACJE BANKOWE: Operacje bankowe to są czynności bankowe. Operacje bankowe to są produkty i usługi oferowane poprzez banki
Banki powinny współpracować z podmiotem gospodarczym, gdyż sprzyja to postępowi gospodarczemu.
Podmioty gospodarcze powinny być zainteresowane współpracą z bankami we wszystkich dziedzinach , gdyż pozwala to im na poprawne kierowanie finansami.
Podmioty gospodarcze w coraz większym stopniu korzystają z oferowanych poprzez banki produktów i usług.
Operacje bankowe wykonywane poprzez banki:
operacje depozytowe
operacje powiązane z obsługą obrotu płatniczego
operacje finansujące
usługi różne
Operacje bankowe umożliwiają:
zabezpieczenie poprzez różnego rodzaju ryzykiem
dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych, w tym kierowanie portfelem inwestycyjnym
organizacje i lokowanie na rynku emisji papierów wartościowych
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Operacje bankowe znaczenie w Słownik O .