Hossa co to znaczy.
Co to jest Hossa. Czym jest: okre długotrwałego wzrostu na rynku. Hossa to jest długookresowy.

Czy przydatne?

Co to jest Hossa

Definicja z ang. Boom, z niem. Boom.

Słownik HOSSA: Hossa to jest termin stosowany na giełdzie. Hossa to jest okre długotrwałego wzrostu na rynku.
Hossa to jest długookresowy moment wzrostu cen papierów wartościowych albo towarów notowanych na giełdzie.
Hossa wystepuje w razie, gdy kluczowe indeksy giełdy ulegają wzrostowi, co oznacza, iż ceny większości firm wzrastają.
Start hossy jest jednym z sygnałów polepszenia się koniunktury.
Hossa na rynku papierów wartościowych jest kojarzona ze wzrostem gospodarki.
Przeciwieństwem hossy jest bessa.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Hossa znaczenie w Słownik H .