Wewnątrzwspólnotowe nabycie co to znaczy.
Co to jest Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czym jest: rozumie się nabycie prawa do.

Czy przydatne?

Co to jest Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Definicja z ang. Intra-Community acquisition of goods, z niem. Der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen.

Słownik WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW: Poprzez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 9 ust. 1) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które wskutek dokonanej dostawy są wysyłane albo transportowane w regionie państwa członkowskiego, z którego dokonujący dostawy, nabywca albo podmiot działający na ich rzecz zaczął wysyłkę albo transport.
Po wejściu Polski do UE w 2004 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zastąpiło import z państw członkowskich Unii.
O wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów mówimy, gdy:
wyrób jest transportowany albo przesyłany wskutek dokonania dostawy
gdy nabycie następuje z innego państwie UE do Polski
gdy nabycie następuje poprzez nabywcę, dostawcę, lub na ich rzecz
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w spółce dokumentują dwie faktury. Jedną fakturę wystawia dostawca a więc podatnik państwa członkowskiego. Drugą fakturę wystawia nabywca, a więc spółka polska. Spółka polska wystawia fakturę wewnętrzną.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów opodatkowane jest w państwie ostatecznego nabywcy, przy wykorzystaniu kwoty podatkowej obowiązującej w danym państwie.
Podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów stanowi wartość wykazana w fakturze kontrahenta zagranicznego, zwiększona o wszelakie koszty i należności płacone przez wzgląd na dokonaniem nabycia.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Wewnątrzwspólnotowe nabycie znaczenie w Słownik W .