Cena co to znaczy.
Co to jest Cena. Czym jest: Cena to jest wydatek, który jest poniesiony w chwili zakupu. Cena.

Czy przydatne?

Co to jest Cena

Definicja z ang. Price, z niem. Preis.

Słownik CENA: Cena to jest wartość wyrażona w pieniądzu za dane dobro
Cena to jest wydatek, który jest poniesiony w chwili zakupu.
Cena producentaCena producenta to jest cena jaką oferuje osoba produkująca dane dobro. Producent sprzedaje bezpośrednio własne produkty kupującemu. Przeważnie hurtownie kupują bezpośrednio od producenta. Producent nie chcąc ponosić zbyt sporych wydatków logistycznych i transakcyjnych sprzedaje własne wyroby, produkty w ilościach hurtowych.
Cena hurtowaCena hurtowa to jest cena sprzedaży użytkowana poprzez hurtownie. To jest cena użytkowana przy zakupie dużej ilości danego dobra. Hurtownie sprzedając dany wytwór dodają marżę do ceny zakupu od producenta.
Cena hurtowa = Cena sprzedaży netto + Marża hurtowa
Cena detalicznaCena detaliczna jest użytkowana poprzez jednostki handlu detalicznego. Cena detaliczna jest przeciwieństwem ceny hurtowej. Cena detaliczna jest wyższa niż cena hurtowa.
Cena detaliczna = Cena sprzedaży netto + Marża handlowa
Cena ewidencyjnaCena ewidencyjna występuje jako cena nabycia netto i cena sprzedaży netto. Cena ewidencyjna jest użytkowana w handlu hutrowym i detalicznym.
W handlu detalicznym, gdzie prowadzona jest ewidencja wartościowa to ceny ewidencyjne są ustalane na poziomie ceny sprzedaży brutto.
Kategorie cen:
cena sprzedaży producenta (cena sprzedaży z importu)
cena hurtowa
cena detaliczna
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Cena znaczenie w Słownik C .