Przedsiębiorca co to znaczy.
Co to jest Przedsiębiorca. Czym jest: organizacyjna nie będąca osobą prawną Art. 43 kodeksu.

Czy przydatne?

Co to jest Przedsiębiorca

Definicja z ang. Entrepreneur, z niem. Unternehmer.

Słownik PRZEDSIĘBIORCA: Przedsiębiorca to jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną
Art. 43 kodeksu cywilnego mówi, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną prowadząca działalnośc gospodarczą albo zawodową we własnym imieniu.
Średni przedsiębiorca wg art. 106 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gosporarczej to:
średnie roczne zatrudnienie mniej niż 250 pracowników
przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nie przekaraczający równowartości 50mln euro albo suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekraczająca równowartości 43mln euro, wyjątki od tej reguły podane są w art.108
Mały przedsiębiorca to:
średnie roczne zatrudnienie mniej niż 50 pracowników
przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nie przekraczjaący równowartości 10mln euro albo suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat nie przekraczająca równowartości 10 mln euro (art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
Fundamentalne obowiązaki przedsiębiorcy:
wymóg ewidencjonowania
wymóg rozliczeń bezgotówkowych (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
wymóg notyfikacji fundamentalnych danych o przedsiębiorcy (art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
wymóg przestrzegania zasad uczciwej konkurencji poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów konsumentów (art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
wymóg spełnienia ustalonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczących ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a również ochrony środowiska (art.18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Przedsiębiorca znaczenie w Słownik P .