Ryczałt od przychodów co to znaczy.
Co to jest Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czym jest: opodatkowania, która opodatkowuje.

Czy przydatne?

Co to jest Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Definicja z ang. A lump sum on recorded income, z niem. Ein Pauschalbetrag erfassten Erträge.

Słownik RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jest forma opodatkowania, która opodatkowuje osiągnięte przychody poprzez osobę fizyczną z działalności pozarolniczej
W tej formie użytkowana jest proporcjonalna skala podatkowa, gdzie kwoty są zróżnicowane z racji na prowadzoną działalność.
Można używać z odliczenia ulg. Istnieją dwa metody odliczenia ulg jest to od podstawy opodatkowania wyrażonej w stawce przychodu albo od podatku.
Zaletą prowadzenia tej formy opodatkowania jest, to iż nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy tylko ewidencjonować rozmiar sprzedaży.
Kwoty ryczałtu:
20%
17%
8,5%
5,5%
3%
Ryczałt jest uproszczona metodą wyliczenia podatku dochodowego. Prawie każdy może używać z ryczałtu. Ryczałt nie przysługuje na przykład aptekom, lombardom. kontorom.
Stawka podatku należnego zależy od dochodu. Podatek płacony jest od przychodu, którego nie można pomniejszyć o wydatki uzyskania przychodów.
W tej formie opodatkowania należy prowadzić uproszczoną księgowość (ewidencja przychodów i wykazanie w niej wszystkich przychodów z prowadzonej działalności).
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Ryczałt od przychodów znaczenie w Słownik R .