Sprawozdanie finansowe co to znaczy.
Co to jest Sprawozdanie finansowe. Czym jest: obraz sytuacji finansowej, dochodowej i majątkowej.

Czy przydatne?

Co to jest Sprawozdanie finansowe

Definicja z ang. Financial Statements, z niem. Der Jahresabschluss.

Słownik SPRAWOZDANIE FINANSOWE: Sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodny, rzetelny obraz sytuacji finansowej, dochodowej i majątkowej przedsiębiorstwa
Wymóg Sporządzenia sprawozdania finansowego jest opisane w Ustawie o Rachunkowości. Sprawozdanie musi być sporządzone poprzez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe.
Celem sporządzenia sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji o sytuacji finnasowej przedsiębiorstwa.
Procedura sprawozdania finansowego:
Sporządzenie
Badanie
Zatwierdzenie
Sprawozdanie finansowe musi zawierać:
Wprowadzenie do sprawozdania
Bilans
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe wiadomości
Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w nie wszystkich sytuacjach musi być potwierdzone audytem. Zatwierdzenie sprawozdania może nastapić sposobem uchwały, decyzji albo postanowienia.
Ogłoszenie sprawozdania finansowego nie jest obligatoryjne dla wszystkich jednostek. Jendak te jednostki które muszą ogłosić sprawozdanie zapisane są w art. 64 Ustawy o Rachunkowości.
Tylko sprawozdania zatwierdzone mogą byc publikowane w ,,Monitorze Polskim,,
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Sprawozdanie finansowe znaczenie w Słownik S .