Akredytywa co to znaczy.
Co to jest Akredytywa. Czym jest: jest użytkowana w rozliczeniach krajowych i zagranicznych.

Czy przydatne?

Co to jest Akredytywa

Definicja z ang. Letter of Credit, z niem. Akkreditiv.

Słownik AKREDYTYWA: Akredytywa to jest tradycyjna forma rozliczeń, Akredytywa jest użytkowana w rozliczeniach krajowych i zagranicznych.
Akredytywa to jest samodzielne, pisemne zobowiązanie banku odbiorcy wobec dostawcy. W akredytywie ujęta jest ustalona stawka, czas, tryb i zasady zapłaty. Banki oferują realizację akretytywy w formie dokumentowej i pieniężnej.
Akredytywa dokumentowa jest niezłą metodą do realizacji rozliczeń z nieznanymi kontrahentami, albo słabo wypłacalnymi partnerami
Akredytywa dokumentowaW rozliczeniu poprzez akredytywę dokumentową zapenione jest, iż odbiorca zapłaci natychmiast należność , gdy dostawca spełni ustalone w umowie warunki, na przykład przedstawi list przewozowy, fakturę, świadectwo rzeczoznawcy i tym podobne
Akredytywa pieniężnaAkresytywa pieniężna jest nieuwarunkowaną metodą rozliczeń. Bank otwieracjący akredytywę działa na zlecenie klienta, lecz we własnym imieniu. Bank otwierający akredytywę zobowiązuje się na piśmie wobec innego banku iż zwróci wypłacone beneficjentowi akredytywy.
W praktyce bankowej stosuje się różne rodzaje akredytyw, których podziału dokonuje się między innymi z racji na:
charakter zobowiązania banku otwierającego akredytywę
rolę banku pośredniczącego
uprawnienia beneficjenta
sprawy techniczno-finansowe
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Akredytywa znaczenie w Słownik A .