Spółka co to znaczy.
Co to jest Spółka. Czym jest: firma cywilna Firmy kapitałowe podzielone są na: firma akcyjna firma.

Czy przydatne?

Co to jest Spółka

Definicja z ang. Company, z niem. Unternehmen.

Słownik SPÓŁKA: Firmy podzielone są na:
firmy kapitałowe
firmy osobowe
firma cywilna
Firmy kapitałowe podzielone są na:
firma akcyjna
firma z ograniczona odpowiedzialnością
Firmy osobowe podzielone są na:
firma jawna
firma partnerska
firma komandytowa
firma komandytowo – partnerska
Firma z ograniczoną odpowiedzialnościąSpółka z o.o. jest firmą mającą osobowość prawną. Firma z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeważnie występującą firmą kapitałową.
Zasady funkcjonowania sp. z ograniczoną odpowiedzialnością jest uregulowane w Kodeksie firm handlowych. W firmie z ograniczoną odpowiedzialnością właścieciele nie odpowiadają swoim własnym dorobkiem. Za zobowiązania firma odpowiada całym swoim dorobkiem.
Firma może posiadać jednego albo większą liczba wspólników. Umowa firmy musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Pieniądze zakładowy sp. z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić przynajmniej 5 000 złotych.
Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Zarząd złożona jest z jednego albo większej liczby członków. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest elementem koniecznym do stworzenia firmy.
Dopiero od momentu wpisania do KRS firma posiada osobowość prawną.
Firma JawnaSpółka Jawna jest firma osobową, posiada podmiotowość prawną. Tworzona jest opierając się na uregulowań zawartych w Kodeksie firm handlowych.
Firma musi być wpisana do Krajowego Rejsetru Sądowego. Wspólnicy firmy odpowiadają całym swym dorobkiem za zobowiązania firmy.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Spółka znaczenie w Słownik S .