Przychody co to znaczy.
Co to jest Przychody. Czym jest: Osiągnięte przychody obejmują: przychody z działalności.

Czy przydatne?

Co to jest Przychody

Definicja z ang. revenues, z niem. Einnahmen.

Słownik PRZYCHODY: Przychody wpływają na rezultat finansowy przedsiębiorstwa
Osiągnięte przychody obejmują:
przychody z działalności operacyjnej
przychody finansowe
Przychody z działalności operacyjnej:
przychody ze sprzedaży - produktów, towarów i materiałów
pozostałe przychody operacyjnej
Przychody z operacji finansowych to:
przychody z tytułu dywident, odsetek
przychody ze sprzedaży aktywów finansowych
dodatnie różnice kursowe
odpisy aktualizujące wartość inwestycji
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Przychody znaczenie w Słownik P .