Rozliczenia bezgotówkowe co to znaczy.
Co to jest Rozliczenia bezgotówkowe. Czym jest: Wyliczenia bezgotówkowe dokonywane są raczej przy.

Czy przydatne?

Co to jest Rozliczenia bezgotówkowe

Definicja z ang. non-cash settlements, z niem. nicht zahlungs Siedlungen.

Słownik ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE: Wyliczenia bezgotówkowe są metodą rozliczeń pieniężnych.
Wyliczenia bezgotówkowe dokonywane są raczej przy udziale banku. Fundamentalny obowiązek przy stosowaniu rozliczeń bezgotówkowych to posiadanie rachunku bankowego.
Fundamentalne formy rozliczeń bezgotówkowych:
polecenie przelewu
polecenie zapłaty
czek rozrachunkowy
akredytywa
okresowe wyliczenie saldami
wyliczenia planowe
karty płatnicze
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rozliczenia bezgotówkowe znaczenie w Słownik R .