Podatek dochodowy od osób co to znaczy.
Co to jest Podatek dochodowy od osób prawnych. Czym jest: Polsce podatek dochodowy od osób prawnych.

Czy przydatne?

Co to jest Podatek dochodowy od osób prawnych

Definicja z ang. Corporate tax, z niem. Körperschaftssteuer.

Definicja: Podatek CIT to jest podatek dochodowy od osób prawnych
W Polsce podatek dochodowy od osób prawnych został wprowadzony 31 stycznia 1989 roku.
Fundamentalnym aktem prawnym, który klasyfikuje podatek CIT jest Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku. Prócz ustawy istnieje sporo rozporządzeń wydawanych poprzez Ministra Finansów.
To jest podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów.
Zakres przedmiotowyPrzedmiotem opodatkowania jest dochód osiągnięty w danym roku podatkowym bezwzględnie na rodzaj źródeł przychodów.
Czasami obiektem opodatkownia może być przychód. Zdarza się to w razie nie wszystkich rodzajów przychodów osiągniętych w regionie RP poprzez podatników mających siedzibę za granicą i podatników krajowych.
Typy dochodów zwolnione z opodatkowania:
dochody funduszy inwestycyjnych
dochody kościelnych
dochody NFZ
dochody związków zawodowych i partii politycznych na cele statutowe w roku podatkowym i tym podobne
dochody podatników z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i firm
Podatnikami są:
osoby prawne
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
podatkowe ekipy kapitałowe
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Podatek dochodowy od osób znaczenie w Słownik P .