Rachunek zysków i strat co to znaczy.
Co to jest Rachunek zysków i strat. Czym jest: przedmiotów sprawozdania finansowego Rachunek zysków.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunek zysków i strat

Definicja z ang. Profit and Loss Account, z niem. Gewinn- und Verlustrechnung.

Słownik RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: Rachunek zysków i strat jest jednym z fundamentalnych przedmiotów sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat obrazuje sytuację fianansową przedsiębiorstwa.Pokazuje także jak rozwija się przedsiębiorstwo.
Rachunek zysków i strat jest kolekcja dochodu i kosztów w przedsiębiorstwie w ustalonym czasie.
Rachunek zysków i strat to jest kolekcja (spis) sald kont.
Rachunek zysków i strat pokazuje na jakim poziomie znajduje się przedsiębiorstwo, czy ma zysk czy stratę.
W rachunku zysków i strat bierze się przeważnie porównanie wartości roku bierzącego z rokiem poprzednim. W ten sposób mozna określić postęp przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat musi być zgodny z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR).
Rachunek zysków i strat może być sporządzany na dwa metody:
wariant kalkulacyjny
wariant porównawczy
Rachunek zysków i strat:
określa i ocenia zmiany w przychodach, na kontach i wskutek finansowym
bada strukturę przychodów i wydatków
bada rezultat finansowy
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rachunek zysków i strat znaczenie w Słownik R .