Rachunkowość finansowa co to znaczy.
Co to jest Rachunkowość finansowa. Czym jest: przedsiębiorstwie. Rachunkowość finansowa przedstawia.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunkowość finansowa

Definicja z ang. financial Accounting, z niem. Finanzbuchhaltung.

Słownik RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA: Rachunkowość finansowa to jest mechanizm informacyjny w przedsiębiorstwie. Rachunkowość finansowa przedstawia kondycje finansową przedsiębiorstwa dzięki danych liczbowych.
Rachunkowośc finansowa musi być prowadzona wegług ustalonych standardowych zasad.
W rachunkowości finansowej zawiera się:
bilans
rachunek zysków i strat
sprawozdanie z przepływu srodków pieniężnych
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rachunkowość finansowa znaczenie w Słownik R .