Rezerwy co to znaczy.
Co to jest Rezerwy. Czym jest: wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie.

Czy przydatne?

Co to jest Rezerwy

Definicja z ang. reserve, z niem. Reserve.

Słownik REZERWY: Rezerwy to równowartość zatrzymanej części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewiwdywanych zobowiązań, wydatków i strat w przedsiębiorstwie
Rezerwy zalicza się do pozostałych wydatków operacyjnych, wydatków finansowych albo strat wyjątkowych. Do ewidencji rezerw stosuje się konto 841. Stawka, na którą tworzona jest rezerwa, powinna być w najwyższym stopniu precyzyjnym szacunkiem do pokrycia zobowiązań.
Rezerwy tworzone są:
na poczet pewnych i prawdopodobnych strat
na przyszłe wiarygodne zobowiązania wywołane restrukturyzacją, które można oszacować
na przejściową dodatnia róznicę podatku dochodowego
Rezerwy charakteryzują się:
różnorodnymi powodami ich tworzenia
mnogością rodzajów
sporym marginesem swobody w ustalaniu ich prawdopodobnych albo ściśle ustalonych wielkości
skutecznością w ostrożnym kształtowaniu wysokości wyniku finansowego
gwarancją możliwości odtworzenia zaangażowanych w działalność gospodarczą aktywów
Rezerwy na zobowiązaniaRezerwy na zobowiązania definiowane są tylko w razie, gdy stawka albo termin zapłaty są niepewne.
Międzynarodowy Standard o Rachunkowości nr 37 stawia wymaganie, iż jednostka powinna wycenić rezerwę.
Stan rezerw powinien byc weryfikowany na każdy dzień bilansowy, jak także korygowany w celu ukazania bieżącego i w najwyższym stopniu właściwego szacunku.
Bez zarzutu wycenić rezerwę
należy uwzględnić ryzyko i wątpliwość
należy dyskontować rezerwy
należy uwzględnić zdarzenia przyszłe na przykład zmiany prawa, technologiczne
Charakterystyka rezerwRezerwy tworzone w rachunkowości charakteryzują się wieloma powodami tworzenia, mnogością rodzajów, sporym marginesem swobody w ustalaniu w ustalaniu ich wielkości.
Rezerwy charakteryzują się gwarancją możliwości odtworzenia zaangażowanych w działalność aktywów. Rezerwy określają skuteczność w ostrożnym ksztaltowaniu wysokości wyniku finansowego.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rezerwy znaczenie w Słownik R .