Przejęcie co to znaczy.
Co to jest Przejęcie. Czym jest: Przejęcie ma na celu uzyskanie zamierzonych korzyści.

Czy przydatne?

Co to jest Przejęcie

Definicja z ang. takeover, z niem. Übernahme.

Słownik PRZEJĘCIE: Przejęcie to jest uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem
Przejęcie ma na celu uzyskanie zamierzonych korzyści strategicznych albo finansowych.
Przejęcie to nabycie udziałów (akcji) przedsiębiorstwa poprzez inną firmę, w celu przejęcia całkowitej kontroli. Przejęcie może dotyczyć całej działalności.
Przedmioty, które muszą wystąpić przy przejęciu:
Zmiana jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie przedsiębiorstwa
charakter działalności gospodarczej przedsiębiorstwa musi być zachowany poprzez nowego pracodawcę
przedsiębiorstwo musi być przejęte poprzez działające przedsięwzięcie
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Przejęcie znaczenie w Słownik P .