Należności co to znaczy.
Co to jest Należności. Czym jest: uprawnienia do otrzymania świadczeń pieniężnych albo rzeczowych.

Czy przydatne?

Co to jest Należności

Definicja z ang. receivables, z niem. Forderungen.

Słownik NALEŻNOŚCI: Należności odmiennie zwane wierzytelnościami to są uprawnienia do otrzymania świadczeń pieniężnych albo rzeczowych
Należności mają wartość pieniężną i odnoszą się do klienta, odbiorcy. Odbiorca kupuje dany wyrób albo usługę, przedsiębiorstwo wystawia za to fakturę, na której przedstawione są warunki płatności.
Należności powstają w chwili otrzymania faktury i obowiązuja do momentu spłaty, a więc wpływu środków pienięznych na konto spółki.
Należności podzielone są na krótkoterminowe i długoterminowe.
Odbiorca staje się dłużnikiem do momentu spłaty należności za fakturę.
Należnośc jest uprawnieniem osoby fizycznej albo prawnej do otrzymania od dłuznika świadczenia pieniężnego.
Można tez powiedzieć, iż należność to jest relacja między dwoma kontrahentami. Zależnośc ta obrazuje, iż kontrahent jest zobowiązany do uiszczenia płatności wobec drugiego kontrahenta.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Należności znaczenie w Słownik N .