Dekret co to znaczy.
Co to jest Dekret. Czym jest: rachunkowych Dekret musi posiadać podpis osoby dokonującej wpisu do.

Czy przydatne?

Co to jest Dekret

Definicja z ang. Decree, z niem. Dekret.

Słownik DEKRET: Dekret księgowy to jest sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
Dekret musi posiadać podpis osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej. Numer dowodu księgowego jest także wymagany na dekrecie.
Dekret to jest zapis księgowy.
Dekretacja każdego dowodu księgowego bazuje na nadaniu mu numeru, określeniu metody jego ujęcia w księgach i określeniu daty, pod którą ma być księgowany. Techniczny sposób dekretacji jest różny. Nie wszystkie dokumenty mają nadruk pozwalający na ich dekretację, na innych umieszcza się stempel dekretacyjny.
Dekret księgowy posiada:
datę dokonania operacji gospodarczej
rodzaj dowodu księgowego
numer identyfikacyjny dowodu księgowego
kwotę i datę zapisu
konta, których dotyczy
Typy dekretów:
zbiorcze
korygujące
zastępcze
rozliczeniowe
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Dekret znaczenie w Słownik D .