Bilans co to znaczy.
Co to jest Bilans. Czym jest: koniec okresu sprawozdawczego. Odpowiednio z zasadą bilansową aktywa.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans

Definicja z ang. Balance, z niem. Balance.

Słownik BILANS: Bilans to jest kolekcja aktywów i pasywów na start i na koniec okresu sprawozdawczego.
Odpowiednio z zasadą bilansową aktywa muszą równać się pasywom. Równość aktywów i pasywów wynika także z zasady podwójnego zapisu. Bilans to jest część sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.
Fundamentalnymi elementami bilansu są aktywa i pasywa.Sporządzenie bilansu opisane jest w Ustawie o Rachunkowości i muszą go tworzyć przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość. Jednym z wymagań jest także, to by bilans został przedstawiony danymi z dwóch ostatnich okresów sprawozdawczych.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Bilans znaczenie w Słownik B .