Księga główna co to znaczy.
Co to jest Księga główna. Czym jest: zawarte są w planie kont przedsiębiorstwa Konta księgi głównej.

Czy przydatne?

Co to jest Księga główna

Definicja z ang. Ledger, z niem. Hauptbuch.

Słownik KSIĘGA GŁÓWNA: Księga kluczowa to jest zestaw kont syntetycznych. Konta te zawarte są w planie kont przedsiębiorstwa
Konta księgi głównej to konta syntetyczne. Konta księgi głównej funkcjonują odpowiednio z zasadą podwójnego zapisu.
Księga kluczowa posiada lista wszystkich kont używanych do zapisu operacji gospodarczych poprzez przedsiębiorstwo. Każde przedsiębiostwo prowadzące pełną księgowość posiada księgę kluczową.
W ustawie o rachunkowości można przeczytać z czego złożona jest księga kluczowa.
Konta ksiąg pomocniczychKonta ksiąg pomocniczych to są konta analityczne, które są powtórzeniem zapisu dokonanego na koncie księgi głównej.
Ustawa o Rachunkowości w art. 13 przedstawia, iż księgi rachunkowe obejmują:
Dziennik
Konta księgi głównej
konta ksiąg pomocniczych
kolekcja obrotów i sald kont księgi głównej
kolekcja sald ksiąg pomocniczych
inwentarz
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Księga główna znaczenie w Słownik K .