Archiwizacja dokumentow co to znaczy.
Co to jest Archiwizacja dokumentow ksiegowych. Czym jest: dowody księgowe, dokumenty.

Czy przydatne?

Co to jest Archiwizacja dokumentow ksiegowych

Definicja z ang. Archiving of accounting documents, z niem. Archivierung von Buchungsbelegen.

Słownik ARCHIWIZACJA DOKUMENTOW KSIEGOWYCH: Dowody ksiegowe muszą być archiwizowane
Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe powinny więc być przechowywane poprzez moment 5 lat.
Archiwizacja obejmuje:
księgi rachunkowe wspólnie z dowodami
sprawozdania finansowe
dokumenty inwentaryzacyjne
Księgi rachunkowe powinny być przechowywane w starannie w ustalonej kolejności. Art. 86 § 1 ustawy Ordynacji podatkowej przedstawione są warunki przechowywania dokumentów księgowych.
Archiwizowanie listy płacListy płac, karty wynagrodzeń muszą być przechowywane poprzez moment 50 lat od dnia zakończenia poprzez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Mówi o tym art.125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych.
Kopie przekazanych do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych dokumentów ubezpieczeniowych płatnik składek obowiązany jest przechowywać poprzez moment 5 lat od dnia ich przekazania do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych.
Z kolei kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych i dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek obowiązany jest przechowywać poprzez moment 10 lat od dnia przekazania do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych - w formie papierowej albo elektronicznej.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Archiwizacja dokumentow znaczenie w Słownik A .