przedsiębiorca co to znaczy.
Co znaczy Przedsiębiorca? Definicja: Przedsiębiorcą tytułujemy osoby fizyczne albo prawne.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorca

Co to znaczy Przedsiębiorcą tytułujemy osoby fizyczne albo prawne prowadzące działalność gospodarczą. W teorii prawie zakłada się, iż wszyscy przedsiębiorcy są profesjonalistami. Przez wzgląd na tym w razie umów zawieranych między przedsiębiorcami zakłada się równe prawa i wiedzę obu stron. Odmiennie jest w umowach między przedsiębiorcą a konsumentem, czy przedsiębiorcą a pracownikiem. Tam ustawodawca przewiduje szczególną ochronę dla konsumenta i pracownika.

Czym jest Przedsiębiorca znaczenie w Słownik P .