kredytowa instytucja co to znaczy.
Co znaczy Instytucja kredytowa? Definicja: I. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Organizacja.

Czy przydatne?

Definicja Instytucja kredytowa

Co to znaczy I. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Organizacja kredytowa to podmiot mający własną siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z krajów członkowskich UE kierujący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów albo innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów albo na wydawaniu pieniądza elektronicznego. II. [Podstawa prawna: instrukcja Parlamentu Europejskiego i Porady odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności poprzez instytucje kredytowe] Organizacja kredytowa znaczy przedsiębiorstwo, którego działalność bazuje na przyjmowaniu od ludności depozytów albo innych środków podlegających zwrotowi i na udzielaniu kredytów na własny rachunek. Do celów sprawowania skonsolidowanego nadzoru " organizacja kredytowa" znaczy instytucję określoną w akapicie pierwszym i każde inne przedsiębiorstwo prywatne albo państwowe, które odpowiada definicji akapitu pierwszego i posiada zezwolenie udzielone w kraju trzecim. Do celów nadzorowania i kontroli wysokiego ryzyka "; organizacja kredytowa" znaczy instytucję określoną w akapicie pierwszym, łącznie z oddziałami w krajach trzecich, jak także każde inne przedsiębiorstwo prywatne albo państwowe, łącznie z jego oddziałami, które odpowiada definicji akapitu pierwszego i posiada zezwolenie przyznane w kraju trzecim.

Czym jest Instytucja kredytowa znaczenie w Słownik I .