inwestycyjny subemitent co to znaczy.
Co znaczy Subemitent inwestycyjny? Definicja: Podmiot będący stroną zawartej z emitentem lub.

Czy przydatne?

Definicja Subemitent inwestycyjny

Co to znaczy Podmiot będący stroną zawartej z emitentem lub wprowadzającym umowy, gdzie podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości albo części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym albo w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania. [Podstawa prawna: ustawa o ofercie publicznej]

Czym jest Subemitent inwestycyjny znaczenie w Słownik S .