podatek czynności co to znaczy.
Co znaczy Podatek od czynności cywilnoprawnych? Definicja: Podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Czy przydatne?

Definicja Podatek od czynności cywilnoprawnych

Co to znaczy Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i wymiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia poprzez obdarowanego długów i Ciężarów lub zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia i ustanowienia odpłatnej renty, umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat albo dopłat, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, i odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy firmy (akty założycielskie). Opodatkowaniu podlegają również: Zmiany umów o których mowa ponad, jeśli wywołują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych; orzeczenia sądów, w tym także polubownych, i ugody, jeśli powodują one takie same konsekwencje prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione ponad.

Czym jest Podatek od czynności znaczenie w Słownik P .