Zawojowanie (podbój co to znaczy.
Definicja Zawojowanie (podbój) w polityce. Jak wygląda uznawały, co najmniej do pierwszej wojny.

Czy przydatne?

Definicja Zawojowanie (podbój)

Co oznacza Zarówno doktryna prawa międzynarodowego, jak także praktyka uznawały, co najmniej do pierwszej wojny światowej, zawojowanie (podbój - debellatio, subiugation) jako legalny, pierwotny sposób nabycia terytorium. Kraj nabywało tytuł przez zawojowanie z powodu całkowitego i ostatecznego podbicia przeciwnika i jednostronnej deklaracji o anektowaniu tego terytorium. Nie każde jednak wojskowe opanowanie terytorium mogło ipso facto stanowić doń tytuł. Mogło to nastąpić tylko wtedy, gdy istniejąca przypadek faktyczna - podbój - miała charakter ostateczny i nic nie wróżyło jej zmiany, gdy pokonany przeciwnik przestał istnieć jako podmiot prawa międzynarodowego. Warunkiem legalności zawojowania była również jego nieodwracalność, innymi słowy, warunek ostatecznego zakończenia wojny. Nielegalne było powoływanie się na zawojowanie, gdy strona przeciwna zachowywała rudymentarną choćby umiejętność do czynności prawnych. Proklamacja w tych uwarunkowaniach uznawana była za przedwczesną i nie dawała tytułu do terytorium. Zasada, iż przedwczesne zawojowanie jest niezgodne z prawem międzynarodowym i nie daje tytułu do terytorium, została uwzględniona w wielu wyrokach trybunałów, zarówno wewnętrznych, jak i Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Trybunał uznał, iż: "doktryna (o zawojowaniu) nie była nigdy uważana za mającą wykorzystanie tak długo, jak długo znajdowała się w polu armia usiłująca zwrócić okupowane państwa ich prawowitym właścicielom i iż w rozważanym wypadku doktryna nie mogła być zastosowana do jakichkolwiek terytoriów okupowanych po 1 września 1939 r.". Swe miejsce w klasycznym prawie międzynarodowym zawojowanie zawdzięczało w pierwszej kolejności istnieniu ius ad bellum. Przyjęcie we współczesnym prawie międzynarodowym zakazu wojny oznaczało koniec instytucji zawojowania. We współczesnym prawie międzynarodowym całkowite nawet okupowanie terytorium wskutek wojny nie skutkuje ipso facto stworzenia pozytywnych skutków prawnych. W razie zaś wojny nielegalnej powstaje problem odpowiedzialności za agresję, jak w razie aneksji Kuwejtu poprzez Irak. Źródło: W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2006

Czym jest Zawojowanie (podbój znaczenie w Słownik Z .