Emigracja co to znaczy.
Definicja Emigracja w polityce. Jak wygląda wielu współczesnych krajów. Można ją podzielić na.

Czy przydatne?

Definicja Emigracja

Co oznacza Emigracja, zajmuje istotne miejsce w życiu wewnętrznym wielu współczesnych krajów. Można ją podzielić na zarobkową (ekonomiczną) i polityczną. Ta pierwsza jest najliczniejsza i dzięki niej rozwinęły się takie państwa jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i sporo państw Ameryki Łacińskiej. Generalnie ludzie emigrują z państw biednych i ludnych "za chlebem", jedni - aby się dorobić i wrócić do macierzystego państwie, a inni pozostają na zawsze. Emigracja polityczna ma miejsce wtedy, gdy w jakimś państwie dokonuje się przewrót polityczny, instalują się dyktatorskie reżimy. Wtedy w poszukiwaniu wolności ludzie udają się na emigrację, aby mieć lepsze, demokratyczne warunki rozwoju. Tylko część z nich wraca gdy zmienią się przyczyny ich emigracji. Emigracja, gdy jest liczniejsza, organizuje się, aby zachować swoją kulturę, język, religię i aby uzyskiwać wsparcie rodaków w nowym państwie na przykład w wyborach. Regularnie pośród emigracji występują podziały polityczne i wzajemne pokonywanie się (rywalizacja) różnych grup. W życiu nie wszystkich państw nadal istnieje dopływ nowych emigrantów, który jest kontrolowany (planowany poprzez ustalanie limitów) poprzez rządy, na przykład Australii, USA czy Kanady. Emigracja może okazywać znaczącą pomoc swoim państwom pochodzenia. Może być to pomoc polityczna i ekonomiczna krajowi i rodzinom. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Emigracja znaczenie w Słownik E .