Kurs walutowy co to znaczy.
Definicja Kurs walutowy w polityce. Jak wygląda drugiej walucie. Jeśli mówimy, iż 1 euro jest równe.

Czy przydatne?

Definicja Kurs walutowy

Co to znaczy: Kurs walutowy jest ceną jednej waluty narodowej wyrażoną w drugiej walucie. Jeśli mówimy, iż 1 euro jest równe 3,50 złotego, to podajemy tym samym kurs euro w złotych. Możemy również użyć tak zwany kursu odwrotnego i stwierdzić, iż 1 złoty jest równy 0,2857 euro. Z ekonomicznego punktu widzenia w obu sytuacjach kurs ten jest jednakowy. Kurs walutowy zwykło się przedstawiać w sposób skrótowy, przeważnie z użyciem symbolu danej waluty. W dziale finansowym gazety, w banku albo kantorze walutowym możemy zatem przeczytać na przykład, iż 1 Euro = 3,5 Zł albo 1 USD = 4,5 Zł. Przy takiej prezentacji kursów walutowych pewną rolę odgrywa tradycja, a również znaczenie poszczególnych walut narodowych w finansach międzynarodowych. Z tych względów, porównując dolar amerykański i inne waluty, na pierwszym miejscu wymieniamy dolar, podając jego cenę w jenach, złotych i tym podobne Dolar jest wówczas walutą bazową, w relacji do której notowane są ceny innych walut. Wyjątek stanowi funt brytyjski, który nawet w porównaniu z dolarem jest wymieniany na pierwszym miejscu, stając się tym samym walutą bazową (na przykład 1 GBP = 1,9 USD). Mówiąc o liczbowym wyrażeniu kursów, warto na koniec zaznaczyć, iż stosunki wymienne walut nie są odbiciem ani siły określonego pieniądza narodowego, ani danej gospodarki narodowej. Pośród walut, których kurs wyrażony w dolarze przekracza 1, są zarówno waluty państw o rozwiniętych i stabilnych gospodarkach na przykład Ogromna Brytania i Nowa Zelandia), jak i państw rozwijających się (na przykład Jordania). 0 sile danej waluty świadczy gdyż w pierwszej kolejności trwałość jej kursu i to, czy dany państwo ma trudności z jego utrzymaniem. W przedstawionym wyżej ujęciu kurs walutowy nie pozwala nam na ustalenie tendencji do jego zmian. Stąd także, w szczególności w analizach tendencji długotrwałych, bardzo przydatne jest posiadanie narzędzia ukazującego zachowanie waluty danego państwie w relacji do walut głównych partnerów handlowych. Temu celowi służy kurs skuteczny. Jest on kursem średnim ważonym, gdzie funkcję wagi pełni względny udział poszczególnych partnerów w całkowitym eksporcie i imporcie danego państwie. Będąc przelicznikiem jednej waluty na drugą, kurs walutowy pełni dwie istotne i powiązane z sobą funkcje: informacyjną i cenotwórczą. W swej funkcji informacyjnej kurs stanowi informację dla podmiotów gospodarczych, państwa i osób prywatnych, opierając się na której podejmują one decyzje gospodarcze. Polski producent obuwia, pragnący kupić we Włoszech nowoczesną maszynę do produkcji, zbierając wiadomości konieczne do podjęcia decyzji, interesuje się nie tylko technicznymi walorami maszyn i ich cenami w euro, lecz także kursem euro. Student rozważający sposobność wyjazdu na narty do Szwajcarii interesuje się nie tylko ceną noclegów i wyciągów, lecz także kursem franka szwajcarskiego. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku poziom kursu walutowego może decydować o dojściu do transakcji kupna albo o wyjeździe. O funkcji cenotwórczej mówimy wówczas, gdy kurs walutowy staje się faktycznym przelicznikiem służącym do wyrażenia ceny dobra eksportowanego czy importowanego w pożądanej walucie. Źródło: A. Budnikowski, Międzynarodowe relacje gospodarcze, Warszawa 2006

Czym jest Kurs walutowy znaczenie w Słownik K .