Bantustany co to znaczy.
Definicja Bantustany w polityce. Jak wygląda czasów panowania mechanizmu apartheidu (po angielsku.

Czy przydatne?

Definicja Bantustany

Co oznacza Bantustany - to są terytoria wydzielone na obszarze RPA za czasów panowania mechanizmu apartheidu (po angielsku Bantu States - Państwa Bantu). Fundamentem ich utworzenia były założone dla większości ludności murzyńskiej w 1936 roku rezerwaty ("strefy stałego pobytu"). Bantustany stanowiły integralną część mechanizmu apartheidu i były fundamentalnym narzędziem realizacji koncepcji segregacji rasowej. Umożliwiały one również, pod hasłem wprowadzania form samorządu dla plemion afrykańskich, realizację polityki dyskryminacji dzielnic, miast i całych rejonów w zarządzaniu administracyjno-terytorialnym, wyposażeniu infrastrukturalnym i ich upośledzeniu finansowym. Bantustany istniały teoretycznie od 1959 roku, lecz oficjalna zapowiedź ich "niepodległości" nastąpiła w tak zwany "Dekrecie dla Ojczyzn Narodów Bantu" (Bantu Homelands Constitution Act) w roku 1971. Terytorium czterech bantustanów (Transkei, Bophuthatswana, Venda i Ciskei), rozproszone na 30 oddzielnych obszarach, zajmowało łącznie 13% całej powierzchni RPA. Propaganda prowadzona poprzez RPA przedstawiała je jako "ojczyzny" poszczególnych afrykańskich grup etnicznych. Te cztery bantustany uzyskały "niepodległość" w latach 1976-1981. Projektowano "uniezależnienie" dalszych sześciu bantustanów, do czego jednak nie doszło w konsekwencji zmiany mechanizmu politycznego w RPA. Samodzielność polityczna bantustanów nie była nigdy uznana poprzez żaden państwo na świecie. Stanowiły one gdyż obszary słabe gospodarczo i kompletnie zależne w sensie ekonomicznym od lepiej rozwiniętych terytoriów RPA. Ekonomiczna "niemoc" bantustanów wynikała również z rozproszenia ich terytoriów, które w dodatku nie były zupełnie ze sobą związane gospodarczo. Naprawdę stanowiły one jedynie obszary zamieszkania taniej siły roboczej, która była używana w kopalniach i aglomeracjach przemysłowych położonych już w regionie RPA. Do rządu bantustanu z kolei należało rozwiązanie wszelkich problemów socjalnych i społecznych mieszkańców. Bantustany zostały rozwiązane wraz ze zmianą mechanizmu politycznego i demokratyzacją życia w RPA. Konsekwencją zmian, które nastąpiły, stał się powolny mechanizm ekonomicznej i socjalnej integracji dawnych bantustanów z pozostałymi obszarami państwie. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Bantustany znaczenie w Słownik B .