Afrykanerzy co to znaczy.
Definicja Afrykanerzy w polityce. Jak wygląda zamieszkujące terytorium RPA. Europejczycy zaczęli.

Czy przydatne?

Definicja Afrykanerzy

Co oznacza Afrykanerzy to osoby pochodzenia europejskiego zamieszkujące terytorium RPA. Europejczycy zaczęli napływać do południowej Afryki ok. 350 lat temu i dzisiaj stanowią aż 57% ludności tego RPA. Afrykanerzy (Burowie), pod wpływem działań administracji brytyjskiej, masowo migrowali w XIX wieku na północ, zasiedlając dzisiejsze prowincje Natal, Orania (Oranje) i Transwaal, które w owym czasie były jeszcze dość słabo zaludnione. Zatem Afrykanerzy stanowią rdzenną ludność na sporych obszarach RPA. Poza Afrykanerami RPA zamieszkują jeszcze inne narodowości i plemiona Przewarzająca część czarnej ludności to Murzyni plemion Bantu, którzy nadciągnęli na region dzisiejszego państwie z północy. Narody Bantu stanowią wielką część ludności RPA (to jest największa ekipa etniczna) pochodzenia nieeuropejskiego. Zachęcone wyższymi dochodami i lepszymi perspektywami życia osiedliły się w regionie dzisiejszej RPA w XVIII i XIX wieku. Pośród mieszkańców znaczącą grupę stanowią również potomkowie emigrantów z Indii Brytyjskich, którzy przybyli tutaj w XIX i pierwszej połowie XX wieku. W tym czasie w regionie RPA osiedliły się również mniejsze, lecz dość liczne, ekipy Chińczyków i Japończyków. Rdzenna ludność czarna - Buszmeni i Hotentoci - stanowi mniejszość i zamieszkuje w pustynnych, północno-zachodnich i północno-wschodnich regionach państwie. Ludy te, w porównaniu z przybywającymi Europejczykami, lecz również w relacji do plemion Bantu, znajdowały się na znacząco niższym poziomie rozwoju. Wg antropologów stanowią one pośród Murzynów odrębną subrasę. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Afrykanerzy znaczenie w Słownik A .