BAAS - Socjaltyczna Partia co to znaczy.
Definicja BAAS - Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego w polityce. Jak wygląda arabski ruch.

Czy przydatne?

Definicja BAAS - Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego

Co oznacza BAAS - Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego - arabski ruch niepodległościowy o charakterze społeczno-politycznym. Został założony w 1940w Syrii. Jego hasła naczelne: "Jedność, Wolność, Socjalizm". Rozprzestrzenił się na inne państwa arabskie - Irak, Egipt, Jordania, Libia. "Al-Baas" głosi hasło jedności świata arabskiego. Kluczowe wpływy posiada w Syrii, gdzie od 1963 znajduje się u władzy, i w Iraku. Stanowi w takich państwach poważną siłę polityczną. Jednak wpływ na ludność jest bardzo ograniczony. Cała "arabska ojczyzna" jest podzielona na "regiony" (państwa). Stąd istnieją kierownictwo narodowe (arabskie) i kierownictwa regionalne. Mimo dążenia do jedności występują rozłamy i podziały. Okresowo Basiści współdziałali z komunistami w swoich państwach. BAAS stale popierał wyzwolenie Palestyny z bronią w ręku. BAAS kieruje się Islamem określanym jako rozwojowy, bo był rewolucją skierowaną przeciwko nierówności Arabów. Islam jest traktowany jako pewien faza w rewolucji arabskiej. Startowy internacjonalizm w hasłach i działaniu BAAS uległ rozmyciu, bo hasło jedności Arabów jako jednego narodu napotkało na narastanie nacjonalistycznych interesów narodowych każdego państwa arabskiego. Na tym tle istnieją poważne sprzeczności między Basistami Syrii i Iraku. Pomiędzy tymi dwoma sąsiednimi państwami brak bliższych stosunków sąsiedzkich. Z trzech głównych haseł jakiekolwiek nie zostało zrealizowane. Jedność świata arabskiego jest nadal w sferze postulatu a nie rzeczywistości. Kwestia wolności także jest odległa od tej, jaka występuje w krajach demokratycznych. Wolność zrealizowano tylko w sferze niepodległości krajów. Socjalizm pozostał w sferze idei rozumianej odmiennie niż w krajach realnego socjalizmu. Aktualnie działalność BAAS jest ograniczona, ruch wytracił swój dynamizm. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest BAAS - Socjalistyczna Partia znaczenie w Słownik B .