Zestawienie zmian w kapitale co to znaczy.
Co to jest Zestawienie zmian w kapitale własnym. Czym jest: sprawozdawczości finansowej Wykazuje.

Czy przydatne?

Co to jest Zestawienie zmian w kapitale własnym

Definicja z ang. Statement of changes in equity, z niem. Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals.

Słownik ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM: Kolekcja zmian w kapitale własnym to jest część sprawozdawczości finansowej
Wykazuje się w nim zmiany poszczególnych pozycji kapitału własnego za bieżacy moment sprawozdawczy i wcześniejszy rok obrotowy.
Kolekcja zmian w kapitale własnym sporządzają jednostki podlegające obowiązkowi badania poprzez biegłego rewidenta.
Kolekcja zostało wprowadzone w 1999 roku w polskim systemie rachunkowości.
Celem zestawienia zmian w kapitale własnym jest dostarczenie informacji:
o zmianach w źródłach finansowania kapitałami swoimi jednostki i ich powodach,
o pozostającym w przedsiębiorstwie zysku albo wymagającej pokrycia stracie,
o kosztach i przychodach, które jako błąd fundamentalny zaliczono bezpośrednio do kapitału własnego, z ominięciem rachunku zysku i strat.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Zestawienie zmian w kapitale znaczenie w Słownik Z .