Zasady rachunkowości co to znaczy.
Co to jest Zasady rachunkowości. Czym jest: Ustawa o rachunkowości opisuje co obejmuje rachunkowość.

Czy przydatne?

Co to jest Zasady rachunkowości

Definicja z ang. accounting principles, z niem. Rechnungslegungsgrundsätze.

Słownik ZASADY RACHUNKOWOŚCI: Zasady rachunkowości należy użytkować w sposób ciągły.
Ustawa o rachunkowości opisuje co obejmuje rachunkowość.
Rachunkowość obejmuje:
przyjętą politykę rachunkowości
prowadzenie ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym
określenie stanu aktywów i pasywów dzięki inwentaryzacji
sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, wiadomości dodatkowe)
gromadzenie orz przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie
poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych
Zasady rachunkowości:
zasada ciągłości
zasada kontynuacji działalności
zasada memoriału
zasada współmierności
zasada ostrożności
zasada indywidualnej wyceny
zasada istotności
wyższość treści nad metodą
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Zasady rachunkowości znaczenie w Słownik Z .