Zasada podwójnego zapu co to znaczy.
Co to jest Zasada podwójnego zapisu. Czym jest: operacji na kontach Zasada podwójnego zapisu mówi.

Czy przydatne?

Co to jest Zasada podwójnego zapisu

Definicja z ang. The principle of double-entry, z niem. Das Prinzip der doppelten Buchführung.

Słownik ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU: Zasada podwójnego zapisu to jest zasada rejestracji operacji na kontach
Zasada podwójnego zapisu mówi, iż każda operacja gospodarcza musi być zaksięgowana na dwóch kontach. Dlatego możliwe jest zachowanie równowagi bilansowej.
W zasadzie podwójnego zapisu każda operacja jest księgowana:
na dwóch odpowiednich kontach
po przeciwnych stronach, jest to na jednym koncie po stronie WN, na drugim po stronie MA
w tej samej stawce - wg dowodu, nna podstawie, którego jest księgowana
PrzykładFirma pobiera gotówkę z banku do kasy. W tym przypadku mamy dostepna dwa konta, na których zostanie zapisana operacja. Będzie to konto Rachunek bankowy i Kasa. Operacja ta zostanie zaksięgowana na dwóch kontach czynnych, jest to po stronie Ma na Rachunku bankowym i po stronie WN Kasa.
Luca Pacioli opracował zasadę podwójnego zapisu
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Zasada podwójnego zapisu znaczenie w Słownik Z .