Operacja gospodarcza co to znaczy.
Co to jest Operacja gospodarcza. Czym jest: gospodarcze to są zdarzenia, które można wyrazić.

Czy przydatne?

Co to jest Operacja gospodarcza

Definicja z ang. economic operation, z niem. wirtschaftlichen Betrieb.

Słownik OPERACJA GOSPODARCZA: Operacja gospodarcza to jest zjawisko gospodarcze
Operacje gospodarcze to są zdarzenia, które można wyrazić wartościowo, wywołują one zmiany w stanach zasobów i źródeł ich finansowania.
Cechy operacji gospodarczych
wyrażone są wartościowo
wchodzą w zakres działalności określonego podmiotu
muszą być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia
Operacje gospodarcze to:
zakup materiałów od dostawców
spłata kredytu bankowego
podjęcie gotówki z banku do kasy
sprzedaż wyrobów, usług, towarów, i tym podobne
Rodzaje operacji gospodarczych:
wywołujace zmiany tylko po stronie aktywów. Odpowiednikiem jest wpłata gotówki z z kasy do banku albo wpływ należności od odbiorcy na rachunek bankowy. W tym przypadku jeden ze składników aktywów powiększa się, a drugi minimalizuje się o kwotę operacji. Wskutek tego typu operacji gospodarczych ogólna suma bilansowa nie ulegnie zmianie.
Wywołujące zmiany tylko po stronie pasywów. Odpowiednikiem jest przezanaczenie części zysku (wyniku finansowego) na zwiększenie funduszu przedsiębiorstwa. Tak jak w razie zmian tylko po stronie aktywów, jeden ze składników pasywów powiększa się, a drugi minimalizuje się o kwotę operacji. Ogólna suma bilansowa także nie ulegnie zmianie.
wywołujące powiększenie jednego składnika aktywów z jednoczesnym zwiększeniem jednego składnika pasywów. Odpowiednikiem jest zakup materiałów od dostawcy, za które opłata nastąpi w późniejszym terminie. Operacja ta skutkuje przyrost sumy bilansowej o kwotę operacji.
wywołujące pomniejszenie jednego składnika aktywówz jednoczesnym zmniejszeniem jednego składnika pasywów. Odpowiednikiem jest spłata zobowiązania wobec dostawcy ze środków posiadanych na rachunku bankowym. Operacja ta skutkuje pomniejszenie ogólnej sumy bilansowej o kwotę operacji.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Operacja gospodarcza znaczenie w Słownik O .