Karta podatkowa co to znaczy.
Co to jest Karta podatkowa. Czym jest: opisana jest w ustawie o ryczałcie z 20.08.1998r Do ekipy.

Czy przydatne?

Co to jest Karta podatkowa

Definicja z ang. Tax card, z niem. Steuerkarte.

Słownik KARTA PODATKOWA: Karta podatkowa to jest forma opodatkowania. Ta forma opisana jest w ustawie o ryczałcie z 20.08.1998r
Do ekipy podatników, którzy mogą używać z tej formy opodatkowania zaliczamy osoby, które wykonują określone typy działalności gospodarczej, osoby fizyczne i firmy cywilne osób fizycznych.
Wg ustawy podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną tą metodą są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Obowiązkiem podatników jest wydanie na żądanie klienta rachunków, faktur stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru albo wykonania usługi.
Kopie faktur i rachunków muszą być przechowywane w kolejności numerycznej w momencie 5 lat.
W razie korzystania z karty podatkowej nie ma prawa do jakichkolwiek ulg i odliczeń niezależnie od odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Do tej formy odliczeń nie złożona jest zeznania podatkowego. Zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazuje się w rocznej deklaracji PIT-16A. Deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia kolejnego roku.
Wysokość podatku zależy od:
rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
liczby zatrudnionych pracowników
liczby mieszkańców miejscowości na terenie prowadzonej działalności
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Karta podatkowa znaczenie w Słownik K .