kapitał własny kapitał obcy co to znaczy.
Konto wynikowe co znaczy Kapitał zapasowy krzyżówka Księga przychodów i rozchodów co to jest Konto.

Definicje biznesowe K

 • Definicja Własny Kapitał Użycie wartościowo wkład właściecieli do przedsiębiorstwa Pieniądze własny to jest pieniądze, który jest wprowadzany poprzez właścicieli najpierw
 • Definicja Obcy Kapitał Użycie oddane do dyspozycji dla przedsiębiorstwa na czas określony Pieniądze obcy to jest wielkośc środków finansowych , które wierzyciele dali do
 • Definicja Koszty Użycie Wydatki są wyrażone w pieniądzu. To jest zużycie różnych czynników produkcji powiązane z działalnością przedsiębiorstwa. Kostzy są
 • Definicja Analityczne Konto Użycie służy do zapisów szczegółowych obrotów i sald konta syntetycznego Konto analityczne ma charakter ksiąg pomocniczych. Na kontach
 • Definicja Księgowe Konto Użycie narzędzie ewidencji księgowej wykorzystywane do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych Konto służy do zapisów księgowych. Formy
 • Definicja Bankowy Kredyt Użycie finansowania majątku przedsiębiorstwa Kredyt bankowy podlega oprocentowaniu. Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu. Odsetki i
 • Definicja Finansowe Koszty Użycie finansowymi Wydatki finansowe sa to wydatki ponoszone poprzez przedsiębiorstwo, lecz nie są powiązane z wielkością produkcji. Wydatki
 • Definicja Bilansowe Konto Użycie aktywów i pasywów Konto bilansowe służy do ewidencji operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i pasywów. Salda kont bilansowych
 • Definicja Podatkowa Karta Użycie opodatkowania. Ta forma opisana jest w ustawie o ryczałcie z 20.08.1998r Do ekipy podatników, którzy mogą używać z tej formy opodatkowania
 • Definicja Syntetyczne Konto Użycie zdarzeń gospodarczych odpowiednio z zasadą podwójnego zapisu Konto syntetyczne to jest konto, na którym zapisywane są transakcje w porządku
 • Definicja Główna Księga Użycie syntetycznych. Konta te zawarte są w planie kont przedsiębiorstwa Konta księgi głównej to konta syntetyczne. Konta księgi głównej
 • Definicja Pozabilansowe Konto Użycie rodzajem kont, gdyż nie wystepuje w bilansie Konto pozabilansowe jest kontem syntetycznym. Dzięki kont pozabilansowych księgujemy zdarzenia
 • Definicja Księga przychodów i rozchodów Użycie księga, którą stosują osoby fizyczne opodatkowani na zasadach ogólnych Księga Przychodów i Rozchodów pozwala na rozliczanie się z Urzędem
 • Definicja Zapasowy Kapitał Użycie kapitału własnego wg Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Pieniądze zapasowy to są środki finansowe poświęcone na pokrycie
 • Definicja Wynikowe Konto Użycie stosuje się do ewidencji operacji gospodarczych Konta wynikowe odzwierciedlają mechanizm powstawania wyniku finansowego w spółce. Konto

Biznes i zarabianie przez Internet.

Co to jest? Co znaczy? Co oznacza? Czym jest? Definicje i pojęcia dla osób zajmujących się e-biznesem. Słownik.

Wszystkie definicje biznesowe dla chcących zarabiać pasywne przychody.

Jak użyć pojęć z biznesu i użyć tej wiedzy, aby mieć zyski w biznesie elektronicznym.