Goodwill co to znaczy.
Co to jest Goodwill. Czym jest: wartością godziwą przejętych aktywów netto Goodwill to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Goodwill

Definicja z ang. Goodwill, z niem. Wohlwollen.

Słownik GOODWILL: Goodwill to jest różnica między cena nabycia jednostki a wartością godziwą przejętych aktywów netto
Goodwill to jest odmiennie tak zwana wartość spółki. Goodwill to jest nadwyżka zyskowności przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branzy.
Goodwill - wartość spółki ujeta jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne.
Wartość spółki powstaje, gdy cena zakupu przedsiębiorstwa jest wyższa od wartości jego aktywów netto.
3 podejścia do wyceny goodwill:
przez wycenę przychylnych postaw wobec spółki
przez bieżącą zdyskontowaną wartość nadwyżki oczekiwanych przyszłych zysków powyżej te, które uważane jest za normalny, przeciętny zwrot z całkowitej inwestycji
przez wycenę konta głównego – nadwyżka wartości spółki ujmowanej jako całość powyżej wycenę poszczególnych indywidualnych pozycji materialnych i niematerialnych aktywów netto
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Goodwill znaczenie w Słownik G .