Audytor co to znaczy.
Co to jest Audytor. Czym jest: jest osoba albo spółka uprawniona do audytu. Audytor to jest osoba.

Czy przydatne?

Co to jest Audytor

Definicja z ang. auditor, z niem. Rechnungsprüfer.

Definicja: Audyt to jest badanie sprawozdania finansowego
Audytor to jest osoba albo spółka uprawniona do audytu. Audytor to jest osoba, która przeprowadza audyt, a więc kontrolę. W zależności od rodzaju audytu zakres obowiązków audytora się wymienia.
Pojęcie biegłego rewidenta ustalona jest w Ustawie z dnia 7.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i o nadzorze publicznym.
Zawód biegłego rewidenta bazuje na wykonywaniu czynności rewizji finansowej, którą rozumie się jako badanie, przeglądy sprawozdań finansowych albo inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych regulaminach albo standardach rewizji finansowej.
Audytor to biegły rewident. Audytor ma lepsze spojrzenie na firmę niż księgowy. Audytorzy sporządzają raporty, które zestawiane są w formie sprawozdania finansowego.
Wymagania biegłego rewidenta
postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
przestrzeganie standardów rewizji finansowej, zasad niezależności i etyki zawodowej
regularne opłacanie składki członkowskiej
przestrzeganie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w dziedzinie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Audytor znaczenie w Słownik A .