Wartości niematerialne i co to znaczy.
Co to jest Wartości niematerialne i prawne. Czym jest: nadające się do gospodarczego zastosowania.

Czy przydatne?

Co to jest Wartości niematerialne i prawne

Definicja z ang. Intangible assets, z niem. Immaterielle Vermögenswerte.

Słownik WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: Wartości niematerialne i prawne to kupione prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania poprzez przedsiębiorstwo
Wartości niematerialne i prawne mają przewidywany moment ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok. Do wartości niematerialych i prawnych zalicza się także wartość spółki i wydatki skończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne i prawne poświęcone na potrzeby swoje przedsiębiorstwa to:
autorskie prawa majątkowe
prawa pokrewne
licencje
koncesje
prawa do wynalazków
prawa do patentów
patenty znaków towarowych
patenty wzorów użytkowych i zdobniczych
know-how
W razie wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania opierając się na umowy najmu, dzierżawy albo leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy.
Kupione prawa ujmuje przedsiębiorstwo w księgach rachunkowych wg ceny ich nabycia, zaś wartości niematerialne i prawne w poniesionych na nie kosztach.
Know how - to jest wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji zwiazaną z wiedzą na przykład w zakresie handlowej jeśli:
są kupione i nadają się do gospodarczego zastosowania w dniu przyjęcia do użytkowania
ich przewidywany moment użytkowania jest dłuższy niż jeden rok
będą używane poprzez jednostkę na potrzeby powiązane z prowadzoną poprzez nią działalnością gospodarczą lub oddane poprzez nią do użytkowania opierając się na umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu albo innej umowy o podobnym charakterze
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Wartości niematerialne i znaczenie w Słownik W .