Strefy ekonomiczne co to znaczy.
Definicja Strefy ekonomiczne w polityce. Jak wygląda portowych i granicznych. Zamiana towarowa.

Czy przydatne?

Definicja Strefy ekonomiczne

Co oznacza Szczególne strefy ekonomiczne powstają raczej w regionach portowych i granicznych. Zamiana towarowa dokonywana w takich strefach nie podlega ocleniu, ponadto istnieją w nich również inne preferencje dotyczące transportu, handlu i inwestycji. W strefach tych realizowane są łatwe czynności powiązane z surowcami i towarami: rozdział, pakowanie, tranzyt i inne. Nie wszystkie wolne strefy są znane jako miejsca dokonywania wątpliwych operacji, jest to przemytu, prania brudnych pieniędzy, przestępstw narkotykowych (na przykład Miami, Makau, Kolon w Panamie, holenderskie wyspy Aruba i Curacao). Zupełnie inny charakter mają szczególne (wolne) strefy przemysłowe, znane jako parki technologiczne albo przemysłowe. Są one zorientowane na postęp produkcyjno-usługowy w zakresie wysokich technologii (high-tech) albo także stanowią obszary przemysłowe stworzone w celu zapewnienia miejsc pracy albo restrukturyzacji miejscowej gospodarki. Strefy przemysłowe mają zapewnione ulgi celne, podatkowe, prawne i inne, co sprawia, iż są one wyjątkowo wygodne dla inwestycji z zewnątrz. Właśnie dzięki takiej polityce sporo wschodnioazjatyckich krajów - tak zwany tygrysów azjatyckich (Korea, Tajwan, Hongkong, Singapur, Malezja) - a również Chiny przyciągnęły wielkie kapitały inwestycyjne mimo słabo wykwalifikowanych kadr, lecz również na skutek niskich wydatków pracy. W państwach rozwiniętych wolne strefy przemysłowe powstają w celu aktywizacji terenów dotkniętych kryzysem, na przykład po wyczerpaniu zasobów miejscowych kopalń, i w starych centrach włókienniczych przez wzgląd na koniecznością ich restrukturyzacji. Regularnie strefy takie są tworzone na obszarach dotkniętych wysokim bezrobociem strukturalnym, przez wzgląd na nasilającą się emigracją miejscowych kadr. W Polsce istnieje aktualnie kilkanaście szczególnych stref ekonomicznych, pomiędzy innymi w Łodzi, na Śląsku, w północno-wschodniej Polsce. Dla przykładu w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej, która funkcjonuje od kwietnia 1997 roku i obejmuje łącznie powierzchnię 205 hektarów, zatrudnionych jest ok. 10 tys. osób. Stanowi ona dla województwa, które ma wysoki parametr bezrobocia (powyżej 20%), bardzo istotny rynek pracy. W strefie tej nie wolno produkować materiałów wybuchowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych i składować odpadów. Z punktu widzenia łódzkich producentów i spółek, bardzo silnie odczuwających załamanie przemysłu włókienniczego, główne to jest, iż nie można w niej lokalizować zakładów przemysłu lekkiego, które dzięki różnego rodzaju ulgom byłyby zbyt konkurencyjne dla wytwórców lokalnych. Powstawanie szczególnych stref ekonomicznych jest etapem restrukturyzacji regionów, które w konsekwencji przemian gospodarczych znalazły się w niekorzystnej sytuacji. Regulaminy Światowej Organizacji Handlu (WTO) uznają tworzenie szczególnych stref ekonomicznych za formę subsydiowania gospodarki, dlatego o zamiarze tworzenia SSE w Polsce należy informować WTO. Strefy powinny powstawać jedynie w miejscach, gdzie bezrobocie jest o 10% wyższe niż wynosi średni parametr w państwie. Fundamentalnymi uwarunkowaniami tworzenia wolnych stref przemysłowych są: znaczące preferencje i ulgi dla kapitału zagranicznego; nowe technologie stymulujące planowanie; postęp i obniżenie wydatków produkcji. W Stanach Zjednoczonych takie strefy powstały wzdłuż granicy z Meksykiem, w pierwszej kolejności na skutek taniej siły roboczej. Nie wszystkie z wolnych stref przemysłowych są zaplanowane jako technopolie (parki technologiczne, koncentrujące rozwojowe i eksperymentalne produkcje). Położone są one w zasadzie blisko sporych miast. Ich geneza jest związana z centrami naukowo-badawczymi i uniwersyteckimi. Są one, podobnie jak strefy ekonomiczne, uprawnione do korzystania z różnego rodzaju ulg fiskalnych

Czym jest Strefy ekonomiczne znaczenie w Słownik S .