Środki trwałe co to znaczy.
Co to jest Środki trwałe. Czym jest: nimi zasoby jedostki. Środki trwałe stanowią bardzo.

Czy przydatne?

Co to jest Środki trwałe

Definicja z ang. Fixed assets, z niem. Anlagevermögen.

Słownik ŚRODKI TRWAŁE: Środki trwałe to są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jedostki.
Środki trwałe stanowią bardzo zróżnicowaną grupę składników majątkowych.
Środki trwałe muszą spełniać następujące warunki:
moment użytkowania jest dłuższy niż rok
są kompletne i zdatne do użytku
poświęcone są na potrzeby jednostki
Do środków trwałych zaliczamy:
nieruchomości - grunty, prawo do użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a również będące odrebną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu uzytkowego
maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
usprawnienia w obcych środkach trwałych
inwentarz żywy
Środki trwałe z punktu widzenia spełniających funkcji podzielone są na:
produkcyjne
nieprodukcyjne
Podukcyjne środki trwałeProdukcyjne środki trwałe to te środki, które ze swej istoty ekonomicznej są srodkami pracy i biorą udział bezpośrednio albo pośrednio w procesach produkcji albo obrotu towarowego. Zalicza się do nich środki używane w danej jednostce gpospodarczej dla potrzeb zaopatrzenia, produkcji i zbytu.
Nieprodukcyjne środki trwałe
Nieprodukcyjne środki trwałe to środki do których zaliczamy domy mieszkalne, środki używane na cele oświatowe, ochrony zdrowia, osrodki wypoczynkowe i innie.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Środki trwałe znaczenie w Słownik S .