kanclerz co to znaczy.
Definicja kanclerz w historii. Słownik: urzędników państwowych, prowadzący kancelarią monarszą.

Czy przydatne?

Co to jest kanclerz

Czym jest kanclerz:  - w dawnej Polsce (od XII w.) jeden z najwyższych urzędników państwowych, prowadzący kancelarią monarszą, posiadał swoją pieczęć; w okresie rozbicia dzielnicowego, swego k. miał każdy książę dzielnicowy; po zjednoczeniu Polski urząd k. dzielnicowego rozpoczął zanikać, a w XVI w. zastąpił go jeden k. krakowski, który przybrał tytuł k. koronnego; prócz prowadzenia kancelarii królewskiej czuwał  również nad polityką zagraniczną; zastępcą k. był podkanclerzy (pieczęcie obu urzędników miały taką samą moc prawną); analogiczne urzędy istniały na Litwie; stanowisko k. istniało do upadku I Rzeczpospolitej, do końca XVIII w

Czym jest kanclerz znaczenie w Historia i wydarzenia K .