pacta conventa co to znaczy.
Definicja pacta conventa w historii. Słownik: szlachtę z kandydatem do tronu polskiego; określała.

Czy przydatne?

Co to jest pacta conventa

Czym jest pacta conventa:  - umowa o charakterze publiczno-prawnym zawierana poprzez szlachtę z kandydatem do tronu polskiego; określała indywidualne zobowiązania przyszłego króla dotyczące polityki zagranicznej, spraw finansowych, organizacji wojska a również zatwierdzenia praw; p. c. układane były na sejmie elekcyjnym, ich zaprzysiężenie stanowiło warunek objęcia tronu; od elekcji Henryka Walezego (1573) p. c. wspólnie z artykułami henrykowskimi stosowano przy każdym następnym wyborze króla; od elekcji Zygmunta III Wazy (1587) różnica pomiędzy artykułami henrykowskimi i p. c. zacierała się i od tego momentu p. c. formułowane były jako ogół warunków, które przyjąć musiał nowo obierany władca polski

Czym jest pacta conventa znaczenie w Historia i wydarzenia P .