cena wartość sprzedaży netto co to znaczy.
Co znaczy Cena (wartość) sprzedaży netto? Definicja: Wedle ustawą o rachunkowości za cenę (wartość.

Czy przydatne?

Definicja Cena (wartość) sprzedaży netto

Co to znaczy Wedle ustawą o rachunkowości za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania dziennie bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, zmniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne pomniejszenia i wydatki powiązane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a zwiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeśli nie jest możliwe określenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą dziennie bilansowy.

Czym jest Cena (wartość) sprzedaży netto znaczenie w Słownik C .