Business interruption co to znaczy.
Pojęcie Business interruption w ubezpieczeniach. działaniu, wynikłych ze zdarzeń losowych.

Czy przydatne?

Definicja Business interruption

Definicja z ang. Business interruption, z niem. Betriebsunterbrechungs.

Co to znaczy: Ubezpieczenie gwarantujące spółce zwrot utraconych zysków w razie nagłych przerw w jej działaniu, wynikłych ze zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych uwarunkowaniach umowy, takich jak: pożar, powódź, eksplozja

Czym jest Business interruption znaczenie w Słownik B .